banner English Version
 


Overvej det engang:

Der findes over syv milliarder mennesker på jordkloden. Vi nærmer os langsomt blot syv millioner i Danmark.

Den gigantiske talmæssige forskel illustrerer, at vi her i landet påvirkes massivt af, hvad der sker i resten af verden.

Hvis vi skal være i stand til at handle som verdensborgere, som politisk institution, privat organisation eller virksomhed, er vi bedst rustet ved at følge med i, hvad der rører sig derude (= the buzz).

Det optimale er, at vi forstår, hvor udviklingen bærer hen, næsten inden den er til at ane.

Det er her, at jeg med mit bureau, GLOBUZZ, tilbyder mig med klog journalistik, bøger og kommunikation.

Jeg har desuden et antal lande- og emnespecialer.

Regner Hansen
Se mere om profilen

Se mere om produkterneGLOBUZZ · Regner Hansen · Nøkkerosevej 37 · 2400 København NV · telefon 27 20 34 87 · RegnerH@globuzz.dk · CVR-nr. 37850535